Đáp án Bài 1: Viết các số đo dưới dạng số thập phân – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 1: a) 8m 6dm = 8,6m; b) 2dm 2cm = 2,2dm c) 3cm 7cm = 3,07m Loading... d) 23m 13cm = 23,13m Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1:

a) 8m 6dm = 8,6m;

b) 2dm 2cm = 2,2dm

c) 3cm 7cm = 3,07m

Loading…

d) 23m 13cm = 23,13m

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: