Đáp án bài 1 – Toán về tỉ lệ và tỉ lệ bản đồ (Phần 1)

Đáp số bài 1 a. Tỉ số của số bi xanh và số bi đỏ là: Ta nói số bi xanh bằng 2/3 số bi đỏ: b. Tổng số bi của An là: 12 + 18 = 30 (viên bi) Tỉ số của số bi đỏ và số bi của An là: Ta nói số bi đỏ bằng 3/5 tông số bi của An. c. Tỉ số của số bi vủa An và số bi xanh là: Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp số bài 1

a. Tỉ số của số bi xanh và số bi đỏ là:

Đáp số bài 1

Ta nói số bi xanh bằng 2/3 số bi đỏ:

b. Tổng số bi của An là:

12 + 18 = 30 (viên bi)

Tỉ số của số bi đỏ và số bi của An là:

Ta nói số bi đỏ bằng 3/5 tông số bi của An.

c. Tỉ số của số bi vủa An và số bi xanh là:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/12 năm 2018 | Tin mới | Tag: