Đáp án bài 1 – Toán có lời văn lớp 2

Bài 1: Bài giải Cả hai đàn bò có tất cả: 46 + 38 = 84 (con bò) Đáp số: 84 con bò Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1:

Bài giải

Cả hai đàn bò có tất cả:

46 + 38 = 84 (con bò)

Đáp số: 84 con bò

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 25/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: