Đáp án bài 1 – Toán có lời văn lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 1:

Bài giải

Cả hai đàn bò có tất cả:

46 + 38 = 84 (con bò)

Đáp số: 84 con bò

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận