Đáp án Bài 1: Thể tích hình hộp chữ nhật – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 1:

Thể tích của hình hộp chữ nhật trong mỗi trường hợp là:

a) V = 5 x 4 x 9 = 180 (cm^3 )

b) V = 1,5 x 1,1 x 0,5 = 0,825 (m^3 )

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận