Đáp án Bài 1: Thể tích hình hộp chữ nhật – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 1: Thể tích của hình hộp chữ nhật trong mỗi trường hợp là: a) V = 5 x 4 x 9 = 180 () b) V = 1,5 x 1,1 x 0,5 = 0,825 () Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1:

Thể tích của hình hộp chữ nhật trong mỗi trường hợp là:

a) V = 5 x 4 x 9 = 180 (cm^3 )

b) V = 1,5 x 1,1 x 0,5 = 0,825 (m^3 )

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: