Đáp án bài 1 – Phân số và các phép tính với phân số (phần 2)

Đáp án bài 1 Tổng của tử số và mẫu số 23/ 45 là 23 + 45 = 68 Khi thêm vào tử số và bớt ra ở mẫu số của phân số 23/45 cùng một số thì được phân số mới có tổng của tử số và mẫu số vẫn bằng 68. Theo đề bài phân số mới bằng 19/15 nên phân số có tổng bằng số phần bằng nhau của tử số và mẫu số là: 19 + 15 = 34 Tử số của phân số mới là: 68 : 34 × 19 = 38 Mẫu số của phân...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 1

Tổng của tử số và mẫu số 23/ 45 là 23 + 45 = 68

Khi thêm vào tử số và bớt ra ở mẫu số của phân số 23/45 cùng một số thì được phân số mới có tổng của tử số và mẫu số vẫn bằng 68.

Theo đề bài phân số mới bằng 19/15 nên phân số có tổng bằng số phần bằng nhau của tử số và mẫu số là:

19 + 15 = 34

Tử số của phân số mới là:

68 : 34 × 19 = 38

Mẫu số của phân số mới là:

68 – 38 = 30

Phân số mới là: 38/ 30

Số phải tìm là: 38 – 23 =15

Đáp số 15

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 03/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: