Đáp án bài 1 – Phân số và các phép tính với phân số (phần 1)

Đáp án 1 Ta có: Vậy An đã viết 5 phân số bằng phân số là: Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án 1

Ta có:

Đáp án 1

Vậy An đã viết 5 phân số bằng phân số frac{5}{6} là:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 10/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: