Đáp án Bài 1: Nhân số đo thời gian với một số – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 1:

a) 3 giờ 12 phút x 3 = 9 giờ 36 phút.

4 giờ 23 phút x 4 = 17 giờ 32 phút.

12 phút 25 giây x 5 = 62 phút 5 giây.

(125 giây = 2 phút 5 giây)

b) 4,1 giờ x 6 = 24,6 giờ.

3,4 phút x 4 = 13,6 phút.

9,5 giây x 3 = 28,5 giây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận