Đáp án bài 1 – Nhận biết đường thẳng, đường gấp khúc – chương IV – Toán nâng cao lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 1

Bài 1.

a) Đoạn thẳng AM dài 4cm ;

b) Đoạn thẳng MN dài 5cm

c) Đoạn thẳng AN dài 9cm;

d) Đoạn thẳng AB dài 11cm

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận