Đáp án Bài 1: Mét khối – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 1: a) 15: Mười lăm mét khối. 205: Hai trăm linh năm mét khối. 25/100: Hai mươi lăm phần trăm mét khối. 0,911: Không phẩy chín trăm mười một mét khối. b) Bảy nghìn hai trăm mét khối: 7200 Bốn trăm mét khối: 400 Một phần tám mét khối: 1/8 Không phẩy không năm mét khối: 0,05 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1:

a) 15m^3 : Mười lăm mét khối.

205m^3 : Hai trăm linh năm mét khối.

25/100m^3 : Hai mươi lăm phần trăm mét khối.

0,911m^3 : Không phẩy chín trăm mười một mét khối.

b)

Bảy nghìn hai trăm mét khối: 7200 m^3

Bốn trăm mét khối: 400 m^3

Một phần tám mét khối: 1/8 m^3

Không phẩy không năm mét khối: 0,05m^3

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: