Đáp án Bài 1: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 1: Hướng dẫn: Muốn tính diện tích mảnh đất ABCD, ta tính diện tích của hình thang ABGD và diện tích hình tam giác BGC. Rồi cộng hai kết quả lại với nhau. BG = BE + EG (mà EG = AD) nên: BG = BE + AD Mảnh đất đã cho được chia thành hình thang ABGD và hình tam giác BGC. Bài giải: Độ dài cạnh BG là: 28 + 63 = 91 (m) Diện tích hình thang ABGD là: (63 + 91) x 84 : 2 = 6468 () Diện tích tam giác BGC là: 91 x 30 : 2...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1:

Hướng dẫn:

Muốn tính diện tích mảnh đất ABCD, ta tính diện tích của hình thang ABGD và diện tích hình tam giác BGC. Rồi cộng hai kết quả lại với nhau.

BG = BE + EG (mà EG = AD) nên: BG = BE + AD

Mảnh đất đã cho được chia thành hình thang ABGD và hình tam giác

BGC.

Bài giải:

Độ dài cạnh BG là:

28 + 63 = 91 (m)

Diện tích hình thang ABGD là:

(63 + 91) x 84 : 2 = 6468 (m^2 )

Diện tích tam giác BGC là:

91 x 30 : 2 = 1365 (m^2 )

Diện tích mảnh đất là:

1365 + 6468 = 7833 (m^2 )

Đáp số: 7833m^2 .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: