Đáp án Bài 1: Luyện tập về tính diện tích – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 1: Ta có thể chia mảnh đất thành 2 phần như sau: Phần 1: Hình chữ nhật cho chiều rộng 3,5m, chiều dài hình chữ nhật bằng: 3.5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m) Diện tích hình chữ nhật (1) là: 11,2 x 3,5 = 39,2 () Phẩn 2: Hình chữ nhật cho chiều rông 4,2m, chiểu đài bằng 6,5m. Diện tích hình chữ nhật (2) này là: 6.5 x 4,2 = 27,3 () Diện tích mảnh đất là : 39,2 + 27,3 = 66,5 () Đáp số: 66,5...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1:

Ta có thể chia mảnh đất thành 2 phần như sau:

Phần 1: Hình chữ nhật cho chiều rộng 3,5m, chiều dài hình chữ nhật bằng:

3.5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)

Diện tích hình chữ nhật (1) là:

11,2 x 3,5 = 39,2 (m^2)

Phẩn 2: Hình chữ nhật cho chiều rông 4,2m, chiểu đài bằng 6,5m.

Diện tích hình chữ nhật (2) này là:

6.5 x 4,2 = 27,3 (m^2)

Diện tích mảnh đất là :

39,2 + 27,3 = 66,5 (m^2)

Đáp số: 66,5 m^2

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: