Đáp án Bài 1: Luyện tập (trang 70, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 1: a. 5 : 0,5 = 10; 5 x 2 = 10 Vậy: 5 : 0,5 = 5 x 2 = 10 52 : 0,5 = 104; 52 x 2 = 104 Vậy: 52 : 0,5 = 52 x 2 = 104 b. 3 : 0,2 = 15; 3 x 5 – 15 Vậy: 3 : 0,2 = 3 x 5 = 15 18 : 0,25 = 72; 18 x 4 = 72 Vậy: 18 : 0,25 = 18 x 4= 72 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1:

a. 5 : 0,5 = 10; 5 x 2 = 10

Vậy: 5 : 0,5 = 5 x 2 = 10

52 : 0,5 = 104; 52 x 2 = 104

Vậy: 52 : 0,5 = 52 x 2 = 104

b. 3 : 0,2 = 15; 3 x 5 – 15

Vậy: 3 : 0,2 = 3 x 5 = 15

18 : 0,25 = 72; 18 x 4 = 72

Vậy: 18 : 0,25 = 18 x 4= 72

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: