Đáp án Bài 1 – Luyện tập (trang 19, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 1:

Tóm tắt

12 quyển: 24 000 đồng

30 quyển: … đồng ?

Giải

Mua 1 quyển vở hết:

24 000 : 12 = 2000 (đồng)

Mua 30 quyển vở thì hết:

2000 x 30 = 60 000 (đồng)

Đáp số: 60 000 (đồng)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận