Đáp án Bài 1: Luyện tập (trang 110, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 1:

a) 1,5m = 15dm

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

(25 + 15) x 2 x 18 = 1440 (dm^2 ).

Diện tích một mặt đáy là:

25 x 15 = 375 ( dm^2 ).

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

1440 + 375 x 2 = 2190 (dm^2 ).

b) Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

Diện tích một mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận