Đáp án Bài 1: Luyện tập (trang 110, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 1: a) 1,5m = 15dm Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: (25 + 15) x 2 x 18 = 1440 (). Diện tích một mặt đáy là: 25 x 15 = 375 ( ). Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: 1440 + 375 x 2 = 2190 (). b) Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: Diện tích một mặt đáy hình hộp chữ nhật là: Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là: Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1:

a) 1,5m = 15dm

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

(25 + 15) x 2 x 18 = 1440 (dm^2 ).

Diện tích một mặt đáy là:

25 x 15 = 375 ( dm^2 ).

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

1440 + 375 x 2 = 2190 (dm^2 ).

b) Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

Diện tích một mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: