Đáp án Bài 1: Luyện tập chung (trang 32 SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 1: a) 1 gấp 10 lần 1/10 ? b) 1/10 gấp 10 lần 1/100 ? c) 1/100 gấp 10 lần 1/1000 ? Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1:

a) 1 gấp 10 lần 1/10 ?

b) 1/10 gấp 10 lần 1/100 ?

c) 1/100 gấp 10 lần 1/1000 ?

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: