Đáp án Bài 1: Luyện tập chung (trang 32 SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 1:

a) 1 gấp 10 lần 1/10 ?

b) 1/10 gấp 10 lần 1/100 ?

c) 1/100 gấp 10 lần 1/1000 ?

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận