Đáp án Bài 1: Luyện tập chung (trang 128, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 1: Đổi: a = 1m = 10dm; b = 50cm = 5dm; c = 60cm = 6dm a) Diện tích xung quanh của bể kính là: (10 + 5) X 2 X 6 = 180 () Diện tích đáy bể kính là: 10 X 5 = 50 () Diện tích kính dùng làm bể cá là: 180 + 50 = 230 () b) Thể tích bể cá đó là: 10 x 5 x 6 = 300 () c) Thể tích nước có trong bể kính là: 300 : 4 X 3 = 225 () Đáp số: a) 230; b) 300; c) 225 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1:

Đổi: a = 1m = 10dm; b = 50cm = 5dm; c = 60cm = 6dm

a) Diện tích xung quanh của bể kính là:

(10 + 5) X 2 X 6 = 180 (dm^2 )

Diện tích đáy bể kính là:

10 X 5 = 50 (dm^2 )

Diện tích kính dùng làm bể cá là:

180 + 50 = 230 (dm^2 )

b) Thể tích bể cá đó là:

10 x 5 x 6 = 300 (dm^3 )

c) Thể tích nước có trong bể kính là:

300 : 4 X 3 = 225 (dm^3 )

Đáp số: a) 230dm^2 ; b) 300dm^3 ; c) 225dm^3

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: