Đáp án Bài 1: Luyện tập chung (trang 127, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 1: a) Diện tích hình thang ABCD là: (5 + 4) x 3 : 2 = 13,5 (cm ) Diện tích hình tam giác ABD là: 4 x 3 : 2 = 6 () Diện tích hình tam gìácBĐC là: 13,5 – 6 = 7,5 () b) Tỉ số phần trăm của diện tĩch tam giảc ABD và diện tích tam giác BDC là: 6 : 7,5 = 0,8 = 80% Đáp số: a) $latex S_ABD$: 6; $latex S_BCD$:7,5; b) 80%. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1:

a) Diện tích hình thang ABCD là:

(5 + 4) x 3 : 2 = 13,5 (cm )

Diện tích hình tam giác ABD là:

4 x 3 : 2 = 6 (cm^2 )

Diện tích hình tam gìácBĐC là:

13,5 – 6 = 7,5 (cm^2 )

b) Tỉ số phần trăm của diện tĩch tam giảc ABD và diện tích tam giác BDC là:

6 : 7,5 = 0,8 = 80%

Đáp số: a) $latex S_ABD$: 6cm^2 ; $latex S_BCD$:7,5cm^2 ;

b) 80%.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: