Đáp án Bài 1: Khái niệm số thập phân (tiếp theo) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 1: 9,4 – Chín phẩy bốn 7,98 – Bảy phẩy chín mươi tám 25,477 – Hai mươi lăm phẩy bốn trăm bảy mươi bảy 206,075 – Hai trăm linh sáu phẩy không trăm bảy mươi lăm 0,307 – Không phẩy ba trăm linh bảy Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1:

9,4 – Chín phẩy bốn

7,98 – Bảy phẩy chín mươi tám

25,477 – Hai mươi lăm phẩy bốn trăm bảy mươi bảy

206,075 – Hai trăm linh sáu phẩy không trăm bảy mươi lăm

0,307 – Không phẩy ba trăm linh bảy

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: