Đáp án Bài 1: Khái niệm số thập phân (tiếp theo) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 1:

9,4 – Chín phẩy bốn

7,98 – Bảy phẩy chín mươi tám

25,477 – Hai mươi lăm phẩy bốn trăm bảy mươi bảy

206,075 – Hai trăm linh sáu phẩy không trăm bảy mươi lăm

0,307 – Không phẩy ba trăm linh bảy

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận