Đáp án Bài 1: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 1:

Tóm tắt:

Có: 32 học sinh

10 tuổi: 75%

11 tuổi: … học sinh?

Giải

Số học sinh 10 tuổi là:

32 x 75 : 100 = 24 (học sinh)

Số học sinh 11 tuổi là:

32 – 24 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận