Đáp án Bài 1: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 1: Tóm tắt: Có: 32 học sinh 10 tuổi: 75% 11 tuổi: … học sinh? Giải Số học sinh 10 tuổi là: 32 x 75 : 100 = 24 (học sinh) Số học sinh 11 tuổi là: 32 – 24 = 8 (học sinh) Đáp số: 8 học sinh. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1:

Tóm tắt:

Có: 32 học sinh

10 tuổi: 75%

11 tuổi: … học sinh?

Giải

Số học sinh 10 tuổi là:

32 x 75 : 100 = 24 (học sinh)

Số học sinh 11 tuổi là:

32 – 24 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: