Đáp án bài 1 đề tuyển sinh Toán lớp 10 THPT Nghệ An 2010-2011

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 1 đề tuyển sinh Toán lớp 10 THPT Nghệ An 2010-2011

Bài 1 :

a) Điều kiện xác định : x ≥ 0 ; x ≠ 1.

Đáp án bài 1 đề vào lớp 10 THPT Nghệ An

Đáp án bài 1 đề vào lớp 10 THPT Nghệ An

b) Thay x = 9 vào biểu thức rút gọn của A ta được :

A = sqrt {9} / ( sqrt {9} + 1 ) = 3 / ( 3 + 1) = 3/4

Vậy x = 9 thì A = 3/4

Đáp án bài 1 đề vào lớp 10 THPT Nghệ An

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức B là ( – 1/4) đặt được khi x = 1/4

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận