Đáp án bài 1 đề thi vào lớp 10 Toán THPT TP.Hồ Chí Minh 2012-2013

Đáp án bài 1 đề thi vào lớp 10 Toán THPT TP.Hồ Chí Minh 2012-2013 Bài 1 : Giải các phương trình và hệ phương trình sau: a) 2 – x -3 = 0 (a) Vì phương trình (a) có a – b + c = 0 nên (a) <=> x = – 1 hay x = 3/2 c) + – 12 = 0 (C) Đặt u = ≥ 0, phương trình thành: + u – 12 = 0(*) (*) có Δ = 49, nên (*) <=> u = (-1 + 7) /2 = 3 hay u = ( – 1 – 7) /2 = – 4 ( loại) Do đó, (C) <=> = 3 <=> x =± d) – 2 –...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 1 đề thi vào lớp 10 Toán THPT TP.Hồ Chí Minh 2012-2013

Bài 1 :

Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

a) 2x^2 – x -3 = 0 (a)

Vì phương trình (a) có a – b + c = 0 nên

(a) <=> x = – 1 hay x = 3/2

c)x^4 + x^2 – 12 = 0 (C)

Đặt u = x^2 ≥ 0, phương trình thành: u^2 + u – 12 = 0(*)

(*) có Δ = 49, nên (*) <=> u = (-1 + 7) /2 = 3 hay u = ( – 1 – 7) /2 = – 4 ( loại)

Do đó, (C) <=> x^2 = 3 <=> x =± sqrt {3}

d)x^2 – 2sqrt {2} – 7 = 0 (d)

Δ’ = 2 + 7 = 9 do đó (d) <=> sqrt {2} ± 3

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: