Đáp án bài 1 đề thi vào lớp 10 Toán THPT tỉnh Khánh Hòa năm 2014 – 2015

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 1 đề thi vào lớp 10 Toán THPT tỉnh Khánh Hòa năm 2014 – 2015

Bài 1 :

1) Ta có :

Đáp án bài 1 đề Khánh Hòa

2) Với a > 0 , a ≠ 4 thì :

Đáp án bài 1 đề Khánh Hòa

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận