Đáp án bài 1 đề thi vào lớp 10 Toán THPT tỉnh Khánh Hòa năm 2014 – 2015

Đáp án bài 1 đề thi vào lớp 10 Toán THPT tỉnh Khánh Hòa năm 2014 – 2015 Bài 1 : 1) Ta có : 2) Với a > 0 , a ≠ 4 thì : Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 1 đề thi vào lớp 10 Toán THPT tỉnh Khánh Hòa năm 2014 – 2015

Bài 1 :

1) Ta có :

Đáp án bài 1 đề Khánh Hòa

2) Với a > 0 , a ≠ 4 thì :

Đáp án bài 1 đề Khánh Hòa

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 05/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: