Đáp án bài 1 đề thi vào lớp 10 Toán PTTH Đại học Tây Nguyên 2010-2011

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 1 đề thi vào lớp 10 Toán PTTH Đại học Tây Nguyên 2010-2011

Bài 1:

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) = (- 11; 17)

2) Đặt x^2 = t (t ≥ 0)

Phương trình đã cho tương đương với: 10t^2 + 9t – 1 = 0

Phương trình có a – b + c = 0 nên ta có:

t_1 = -1 (loai),t_2 = 1/10 (nhân) => x^2 = 1/10

<=> x = ± $ latex sqrt {10} $ /10

Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm: S = {± $ latex sqrt {10} $ /10 }

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận