Đáp án Bài 1 Đề thi vào lớp 10 Toán Chuyên Thái Bình 2009- 2010

| Tin mới | Tag:

Đáp án Bài 1 Đề thi vào lớp 10 Toán Chuyên Thái Bình 2009- 2010

Bài 1 :

a) Ta có :

Đáp án bài 1 đề tuyển sinh CTB 09 -10

Luôn đúng với mọi k nguyên dương :

b) Áp dụng kết quả của câu a) ta có :

Đáp án bài 1 đề tuyển sinh CTB 09 -10

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận