Đáp án bài 1 Đề thi vào lớp 10 Toán Chuyên Hưng Yên 2009 – 2010

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 1 Đề thi vào lớp 10 Toán Chuyên Hưng Yên 2009 – 2010

Bài 1 :

Đáp án bài 1 đề Toán vào lớp 10 CHY

a = 2 : 2/ sqrt {7} = / sqrt {7}

Đặt x = a -1 <=> x = / sqrt {7} – 1 <=> x + 1 = / sqrt {7}

<=> x^2 + 2x + 1 = 7

<=> x^2 + 2x – 6 = 0

Vậy phương trình x^2 + 2x – 6 = 0 nhận sqrt {7} -1 làm nghiệm

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận