Đáp án bài 1 Đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT Ninh Bình năm 2009-2010

Đáp án bài 1 Đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT Ninh Bình năm 2009-2010 Bài 1 : 1) Ta có : 4x = 3x + 4 <=> x = 4 2) A = 5 – 4 + = 10 3) Điều kiện : x ≠ 0 ; y ≠ 0. Vậy nghiệm của hệ là (x;y) = ( 7/2 ; 7/9) Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 1 Đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT Ninh Bình năm 2009-2010

Bài 1 :

1) Ta có : 4x = 3x + 4 <=> x = 4

2) A = 5sqrt {12} – 4sqrt {3} + sqrt {48} = 10 sqrt {3}

3) Điều kiện : x ≠ 0 ; y ≠ 0.

Đáp án bài 1 tuyển sinh lớp 10 Toán NB 0910

Vậy nghiệm của hệ là (x;y) = ( 7/2 ; 7/9)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: