Đáp án bài 1 Đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT Ninh Bình năm 2009-2010

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 1 Đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT Ninh Bình năm 2009-2010

Bài 1 :

1) Ta có : 4x = 3x + 4 <=> x = 4

2) A = 5sqrt {12} – 4sqrt {3} + sqrt {48} = 10 sqrt {3}

3) Điều kiện : x ≠ 0 ; y ≠ 0.

Đáp án bài 1 tuyển sinh lớp 10 Toán NB 0910

Vậy nghiệm của hệ là (x;y) = ( 7/2 ; 7/9)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận