Đáp án bài 1 đề thi lớp 10 Toán chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2010-2011

Đáp án bài 1 đề thi lớp 10 Toán chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2010 -2011 Bài 1: 1) Từ giả thiết suy ra : = 9 => x + 1/x = 3 (do x > 0) => 21 = (x + 1/ x)( + 1/ ) = ( + 1 / ) + (x + 1/x ) => A = + 1/ =18 => 7.18 = ( + 1/ ) ( + 1/ ) = ( + 1/ ) + ( x + 1/x) => B = + 1/ = 7.18 – 3 = 123. 2) Từ hệ suy ra : Thế vào hệ ta giải được x = 1, y = 1. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 1 đề thi lớp 10 Toán chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2010 -2011

Bài 1:

1) Từ giả thiết suy ra : {(x+1/x)}^2 = 9 => x + 1/x = 3 (do x > 0)

=> 21 = (x + 1/ x)(x^2 + 1/x^2 ) = (x^3 + 1 / x^3 ) + (x + 1/x )

=> A = x^3 + 1/ x^3 =18

=> 7.18 = ( x^2 + 1/ x^2 ) ( x^3 + 1/ x^3 ) = ( x^5 + 1/ x^5 ) + ( x + 1/x)

=> B = x^5 + 1/x^5 = 7.18 – 3 = 123.

2) Từ hệ suy ra :

Thế vào hệ ta giải được x = 1, y = 1.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 03/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: