Đáp án bài 1 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 1 – Đề số 5

| Tin mới | Tag:

Bài 1.

a) – Các số có một chữ số là: 0; 8; 9.

Các số có hai chữ số: 28 ; 17 ; 10 ; 90 ; 55 ; 72 ; 42.

Số nhỏ nhất có hai chữ số là số: 10.

Số lớn nhất có một chữ số là số: 9.

b) Xếp các số trên theo thứ tự lớn dần: 0; 8; 9; 10; 17; 28; 42; 55; 72; 90.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận