Đáp án bài 1 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 1 – Đề số 1

| Tin mới | Tag:

ĐÁP ÁN

Bài 1.

a) Các số từ 10 đến 1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

b)

c) Cách đọc số: 5: năm; 7: bảy 4: bốn;

3: ba; 8: tám.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận