Đáp án bài 1 – Các bài toán đố về quan hệ giữa thành phần và kết quả phép tính, Toán lớp 3

Đáp án bài 1 Bài 1: Số sách của Lan cộng số sách của Hồng hơn số sách của Hồng 10 quyển. Vậy số sách của Lan là 10 quyển. Số sách của Hồng là: 10 – 6 = 4 (quyển) Đáp số: Hồng: 4 quyển Lan: 10 quyển. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 1

Bài 1:

Số sách của Lan cộng số sách của Hồng hơn số sách của Hồng

10 quyển. Vậy số sách của Lan là 10 quyển.

Số sách của Hồng là:

10 – 6 = 4 (quyển)

Đáp số: Hồng: 4 quyển

Lan: 10 quyển.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 02/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: