Đáp án Bài 1: Bảng đơn vị đo thời gian – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 1:

– Kính viễn vọng phát minh vào thế kỉ 17.

– Bút chì phát minh vào thế kỉ 18.

– Đầu máy xe lửa phát minh vào thế kỉ 19.

– Xe đạp phát minh vào thế kỉ 19.

– Ô tô phát minh vào thế kỉ 19.

– Máy bay phát minh vào thế kỉ 20.

– Máy tính điện tử phát minh vào thế kỉ 20.

– Vệ tinh nhân tạo phát minh vào thế kỉ 20.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận