Đáp án Bài 1: Bảng đơn vị đo thời gian – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 1: – Kính viễn vọng phát minh vào thế kỉ 17. – Bút chì phát minh vào thế kỉ 18. – Đầu máy xe lửa phát minh vào thế kỉ 19. – Xe đạp phát minh vào thế kỉ 19. – Ô tô phát minh vào thế kỉ 19. – Máy bay phát minh vào thế kỉ 20. – Máy tính điện tử phát minh vào thế kỉ 20. – Vệ tinh nhân tạo phát minh vào thế kỉ 20. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1:

– Kính viễn vọng phát minh vào thế kỉ 17.

– Bút chì phát minh vào thế kỉ 18.

– Đầu máy xe lửa phát minh vào thế kỉ 19.

– Xe đạp phát minh vào thế kỉ 19.

– Ô tô phát minh vào thế kỉ 19.

– Máy bay phát minh vào thế kỉ 20.

– Máy tính điện tử phát minh vào thế kỉ 20.

– Vệ tinh nhân tạo phát minh vào thế kỉ 20.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: