Đám tang lão Gô-Ri-Ô – Bài tập ngữ văn lớp 11 nâng cao tập 2

Bài tập ngữ văn lớp 11 nâng cao tập2 I – BÀI TẬP 1. Tìm hiểu khung thời gian được bố trí cho đám tang lão Gô-ri-ô và dụng ý nghệ thuật của Ban-dắc. 2. Khảo sát và lí giải các biện pháp kề và tả được Ban-dắc sử dụng khi viết về đám tang lão Gô-ri-ô. 3. Trình bày (khoảng 2 trang giấy) những suy nghĩ của mình về nhân vật Ra-xti-nhắc trong đoạn trích Đám tang lão Gô-ri-ô. II – GỢI Ý...

Có thể bạn quan tâm:

Bài tập ngữ văn lớp 11 nâng cao tập2

I – BÀI TẬP

1. Tìm hiểu khung thời gian được bố trí cho đám tang lão Gô-ri-ô và dụng ý nghệ thuật của Ban-dắc.

2. Khảo sát và lí giải các biện pháp kề và tả được Ban-dắc sử dụng khi viết về đám tang lão Gô-ri-ô.

3. Trình bày (khoảng 2 trang giấy) những suy nghĩ của mình về nhân vật Ra-xti-nhắc trong đoạn trích Đám tang lão Gô-ri-ô.

II – GỢI Ý GIẢI BÀI TẬP

1. a) Bài làm cần đầy đủ hai ý liên quan đến khung thòi gian Ban-dắc bố trí cho đám tang lão Gô-ri-ô và dụng ý của nhà văn. Hai ý ấy nên triển khai lồng vào nhau khi tiến hành phân tích.

b) Liệt kê trong bài tất cả những chi tiết chỉ ra hoặc gợi lên khung thời gian mà tác giả lựa chọn cho đám tang lão Gô-ri-ô, để thấy rõ dụng ý nghệ thuật của nhà văn.

c) Căn cứ vào những yếu tố thời gian cụ thể kết hợp với suy luận dựa trên một số chi tiết trong văn bản để chứng minh các bước tiến hành đám tang lão Gô-ri-ô diễn ra hết sức ngắn ngủi, rồi lí giải dụng ý của nhà văn.

d) Bài làm chỉ cần ghi chép vắn tắt vào sổ tay.

2. a) Dựa vào kiến thức tiếp thu qua phần Tri thức đọc – hiểu ở sách giáo khoa, nêu những ý cơ bản về các biện pháp kể và tả trong nghệ thuật tiểu thuyết.

b) Khảo sát kĩ văn bản để xác định cụ thể liều lượng Ban-dắc dành cho biện pháp tả khi viết về đám tang lão Gô-ri-ô và cho biết dụng ý nghệ thuật của nhà văn.

c) Cũng tiến hành như thế về liều lượng (nhiều hay ít) và cả cách thức (kể kĩ hay kể lướt) Ban-dắc dành cho biện pháp kể ở đây, rồi cho biết tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó.

d) Bài làm chỉ cần ghi chép vắn tắt vào sổ tay.

3. a) Mở bài bằng cách giới thiệu vài nét về Ra-xti-nhắc (xem phần Tiểu dẫn trong sách giáo khoa).

c) Những khía cạnh tốt đẹp của Ra-xti-nhắc bộc lộ trong đám tang lão Gô-ri-ô (dẫn chứng cụ thể).

d) Những mặt xấu của Ra-xti-nhắc bắt đầu bộc lộ ở phần cuối của đoạn trích đồng thời cũng là những dòng cuối của tiểu thuyết Lão Gô-ri-ô (dẫn chứng cụ thể).

d) Đề yêu cầu trình bày những suy nghĩ cá nhân, vì vậy bài làm cần tránh lối viết chung chung (ta, chúng ta) mà phải nêu bật những ý khen, chê của riêng mình (tôi, em) đối với Ra-xti-nhắc.

e) Bài viết cần cô đúc trong khuôn khổ đề cho phép (khoảng 2 trang giấy), nên phải cân nhắc từng ý, từng dẫn chứng, tránh dài dòng, lan man.

Xem thêm Luyện tập về phong cách ngôn ngữ chính luận tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 28/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: