Chương IV – Bài 25 : Động năng – Trang 134 SGK – Giải Bài tập vật lý 10

Chương IV – Bài 25 : Động năng Giải Bài tập vật lý 10 I – CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC C1 (trang 134 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10 A – 1; B – 1; C – 2 ; D – 3 ; E – 1 C2 (trang 134 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10 a) Viên đạn đang bay có động năng, nó có thể xuyên thủng nhiều vật, phạt gẫy cây, phá vỡ nhiều vật,… b) Búa đang chuyển động có động năng, khi đập vào đinh...

Có thể bạn quan tâm:

Chương IV – Bài 25 : Động năng

Giải Bài tập vật lý 10

I – CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC

C1 (trang 134 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

A – 1; B – 1; C – 2 ; D – 3 ; E – 1

C2 (trang 134 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

a) Viên đạn đang bay có động năng, nó có thể xuyên thủng nhiều vật, phạt gẫy cây, phá vỡ nhiều vật,…

b) Búa đang chuyển động có động năng, khi đập vào đinh nó làm cho đinh chuyển dời ngập sâu vào gỗ, khi đập vào gạch nó làm vỡ gạch,…

c) Dòng nước lũ có động năng, nó có thể cuốn trôi nhà cửa, cầu đường.

C3 (trang 135 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Đơn vị của động năng là Jun (J).

II – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1 (trang 136 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

– Dạng năng lượng mà một vật có được do nó đang chuyển động gọi là động năng.

Bài 2 (trang 136 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

a) Động năng của một vật biến thiên khi hợp lực tác dụng lên vật khác 0.

b) Động năng của vật tăng khi công của hợp lực dương.

c) Động năng của vật giảm khi công của họp ỉực âm.

Bài 3 (trang 136 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Chọn B. Chuyển động với gia tốc không đổi.

Bài 4 (trang 136 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Chọn C. Các lực tác dụng lên vật sinh công dương.

Bài 5 (trang 136 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Chọn D. 4,4m/s.

Bài 6 (trang 136 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Chọn B. 2,47.105J

V = 80km/h ≈ 22,22m/s

Bài 7 (trang 136 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Bài 8 (trang 136 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Công do lực nằm ngang F sinh ra bằng độ biến thiên động năng của vật.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:giải bài tập vật lý 10
Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: