Chương IV – Bài 24 : Công và công xuất – trang 128 SGK – Giải bài tập vật lý 10

Chương IV – Bài 24 : Công và công xuất Giải bài tập vật lý 10 I – CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC C1 (trang 128 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10 – Lực ngựa kéo xe chuyển động. – Khí trong pít-tông dăn nở tác dụng lên pít-tông làm pít-tông chuyển động. – Lực kéo xô nước từ dưới giếng lên. C2 (trang 130 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10 a) Công của lực kéo của động cơ ô tô...

Có thể bạn quan tâm:

Chương IV – Bài 24 : Công và công xuất

Giải bài tập vật lý 10

I – CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC

C1 (trang 128 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

– Lực ngựa kéo xe chuyển động.

– Khí trong pít-tông dăn nở tác dụng lên pít-tông làm pít-tông chuyển động.

– Lực kéo xô nước từ dưới giếng lên.

C2 (trang 130 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

a) Công của lực kéo của động cơ ô tô khi ô tô lên dốc: A > 0.

b) Công của lực ma sát của mặt đường khi ô tô lên dốc: A < 0.

c) Công của trọng lực tác dụng lên vệ tinh bay tròn đều quanh Trái Đất: A = 0.

d) Công của trọng lực khi máy bay cất cánh: A < 0.

C3 (trang 131 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Coi vật nâng đều thì F = P = mg.

II – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1 (trang 132 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

– Định nghĩa công: Khi lực overrightarrow{F} không đối tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc α thì công thực hiện bởi lực đó được tính theo công thức: A = Fs.cosα

– Đơn vị công là jun, kí hiệu là J.

Nếu F = 1N và s = 1m thì A = 1N.lm = 1N.m = 1J.

– Từ công thức A = Fs.cosα ta thấy:

Khi α tù ⇒ cosα < 0 ⇒ A < 0.

Ý nghĩa: Khi góc a giữa hướng của lực overrightarrow{F} và hướng của chuyển dời là góc tù thì lực overrightarrow{F} có tác dụng cản trở chuyển động.

Bài 2 (trang 132 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

– Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

Ý nghĩa: Oát là công suất của một thiết bị được thực hiện công bằng 1J trong thời gian 1s.

Bài 3 (trang 132 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Chọn A. J.s

Bài 4 (trang 132 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Chọn C. Công có thể biểu thị bằng tích của lực và quãng đường đi được.

Bài 5 (trang 132 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Chọn B. F.v

Bài 6 (trang 133 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Vậy công của lực kéo bằng 2598 (J).

Bài 7 (trang 133 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Coi chuyển động nâng là đều thì: F = P = mg.

Gọi ℘ công suất mà lực nâng phải thực hiện thì:

Xem thêm Động năng tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:giải bài tập vật lý 10
Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: