Chương III – Bài 22 : Ngẫu lực – trang 117 SGK – Giải bài tập vật lý 10

Chương III – Bài 22 : Ngẫu lực Giải bài tập vật lý 10 I – CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC C1 (trang 117 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10 Momen của ngẫu lực: M = F.d Từ đó ta thấy momen của ngẫu lực (M) chỉ phụ thuộc vào độ lớn của lực tác dụng (F) và cánh tay đòn giữa hai giá của cặp ngẫu lực (d) mà không phụ thuộc vào vị trí của trục quay. II – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Bài 1 (trang 118...

Có thể bạn quan tâm:

Chương III – Bài 22 : Ngẫu lực

Giải bài tập vật lý 10

I – CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC

C1 (trang 117 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Momen của ngẫu lực: M = F.d

Từ đó ta thấy momen của ngẫu lực (M) chỉ phụ thuộc vào độ lớn của lực tác dụng (F) và cánh tay đòn giữa hai giá của cặp ngẫu lực (d) mà không phụ thuộc vào vị trí của trục quay.

II – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1 (trang 118 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

− Ngẫu lực là hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bàng nhau và cùng tác dụng vào một vật.

− Ví dụ về ngẫu lực:

+ Khi đạp xe đạp, hai chân tác dụng lên nhông xích một ngẫu lực.

+ Khi vặn vô lăng ô tô, hai tay tác dụng lên vô lăng một ngẫu lực.

+ Khi vặn đinh vít, tuốc nơ vít tác dụng lên đinh vít một ngẫu lực.

Bài 2 (trang 118 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

a) Trong trường họp vật không có trục quay cố định thì ngẫu lực làm vật quay quanh một trục qua trọng tâm và vuông góc với mặt phang của ngẫu lực.

b) Trường hợp vật có trục quay cố định thì ngẫu lực làm vật quay quanh trục đó.

Nếu trục quay không qua trọng tâm G thì vật có xu hướng chuyển động li tâm nẽn tác dụng vào trục một lực làm trục biến dạng, vật quay càng nhanh, trục đặt càng xa trọng tâm vật thì lực này càng lớn, có thể làm gẫy trục.

Bài 3 (trang 118 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Momen của ngẫu lực: M = F.d (N.m)

Trong đó: F là độ lớn của mỗi lực (N).

d là cánh tay đòn của ngẫu lực (khoảng cách giữa hai giá của cặp ngẫu lực) (m).

Momen ngẫu lực không phụ thuộc vào vị trí của trục quay vuông góc với mặt phang chứa ngẫu lực.

Bài 4 (trang 118 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Chọn D. 1,0 N.m

M = F.d = 5,0.0,2 = 1,0 (N.m)

Bài 5 (trang 118 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Chọn C. F.d

Bài 6 (trang 118 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

a) Momen của ngẫu lực: Mi = Fa.AB = 1.0,045 =■ 0,045 (N.m)

b) Momen của ngẫu lực khi thanh quay đi một góc 30°.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:giải bài tập vật lý 10
Ngày 30/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: