Chương II – Bài 12 : Lực đàn hồi của lò xo. Định luật húc – trang 71 SGK – Giải bài tập vật lý 10

Chương II – Bài 12 : Lực đàn hồi của lò xo. Định luật húc Giải bài tập vật lý 10 CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC C1 (trang 71 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10 a) Hai tay tác dụng hai lực kéo dãn lò xo, lực đàn hồi xuất hiện tác dụng lên hai tay (vật tiếp xúc với lò xo), cùng phương, ngược chiều với hai lực kéo. b) Lực đàn hồi tăng dần theo độ dãn của lò xo. Khi lực đàn hồi đạt...

Có thể bạn quan tâm:

Chương II – Bài 12 : Lực đàn hồi của lò xo. Định luật húc

Giải bài tập vật lý 10

CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC

C1 (trang 71 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

a) Hai tay tác dụng hai lực kéo dãn lò xo, lực đàn hồi xuất hiện tác dụng lên hai tay (vật tiếp xúc với lò xo), cùng phương, ngược chiều với hai lực kéo.

b) Lực đàn hồi tăng dần theo độ dãn của lò xo. Khi lực đàn hồi đạt độ lớn bàng lực kéo thì lò xo ngừng dãn.

c) Khi thôi kéo, chính lực đàn hồi của lò xo làm cho các vòng lò xo co lại gần nhau như lúc ban đầu (/ = lo), lúc này lire đàn hồi mất.

C2 (trang 72 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Trong thí nghiệm hình 12.2b (SGK): quả cân đứng yên nên:

Muốn tăng lực đàn hồi lên 2; 3 lần ta tăng trọng lượng của quả cân lên 2; 3 lần.

C3 (trang 72 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Khi cân bằng, lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ dãn của nó.

II – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1 (trang 74 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

a) Lực đàn hồi của lò xo: đặt lên vật tiếp xúc với nó (vật m và giá). (Hình 12.1)

− Có phương dọc trục lò xo.

− Có chiều ngược chiều ngoại lực (làm lò xo biến dạng P, N).

b) Lực đàn hôi là lực căng dây T ; T đặt vào hai vật tiếp xúc với dây là vật m và giá treo A.

– Có phương dọc dây.

– Có chiều ngược với chiều của ngoại lực gây biến dạng là P , F.

c) Viên gạch tác dụng ngoại lực đè lên tấm gỗ. Trọng lực tác dụng lên gỗ và phản lực của giá đờ gỗ tác dụng lên gồ làm gỗ biến dạng, trong gồ

xuất hiện lực đàn hồi N ; N đặt vào vật tiếp xúc với miếng gỗ là viên gạch và giá đỡ gồ.

− Có phương vuông góc với mặt tiếp xúc giữa gỗ và gạch, giữa gỗ và giá.

− Có chiều ngược chiều ngoại lực gây biến dạng.

Bài 2 (trang 74 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Chọn C. 10N.

Vì P = Fdh = k. |Δl| = 100.0,1 = 10 (N)

Bài 3 (trang 74 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Chọn D. 150 (N/m).

Bài 4 (trang 74 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Chọn A . 18cm.

Bài 5 (trang 74 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Chọn chiều dương từ trên xuống dưới như hình vẽ, chiếu theo chiều dương, ta được:

P – Fdh = 0 ⇒ P = Fdh = k. ΔI

b) P’ = k.Δ/’ = 200.0,08 = 16 (N),

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:giải bài tập vật lý 10
Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: