Chính tả – tuần 33 – tiếng việt 5

Chính tả tuần 33 * Luyện tập viết hoa 1. Nghe – viết: Trong lời mẹ hát. Viết đúng: chở đưòng, dòng sông, lời mẹ, đất nước, chòng chành, ca dao, cánh cò trắng, dài đồng xanh, lá chanh, màu trắng, nôn nao, lưng mẹ, dần xuống, hiện ra, lòi ru, lớn rồi, bay xa. 2. Chép lại tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn và xác định tên các cơ quan, tổ chức ấy được viết thế nào. Tên các cơ quan,...

Có thể bạn quan tâm:

Chính tả tuần 33

* Luyện tập viết hoa

1. Nghe – viết: Trong lời mẹ hát.

Viết đúng: chở đưòng, dòng sông, lời mẹ, đất nước, chòng chành, ca dao, cánh cò trắng, dài đồng xanh, lá chanh, màu trắng, nôn nao, lưng mẹ, dần xuống, hiện ra, lòi ru, lớn rồi, bay xa.

2. Chép lại tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn và xác định tên các cơ quan, tổ chức ấy được viết thế nào.

Tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn Công ước về quyền trẻ em:

+ Liên hợp quốc

+ Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc

+ Tổ chức Nhi đồng Liên hợp quốc

+ Tổ chức Lao động Quốc tế

+ Tổ chức Quốc tế về bảo vệ trẻ em

+ Liên minh Quốc tế cứu trợ trẻ em

+ Tổ chức Ân xá Quốc tế

+ Tổ chức Cứu trợ trẻ em của Thụy Điển

+ Đại hộ đồng Liên hợp quốc

Tên các cơ quan, tổ chức trên thường bao gồm hai hoặc ba bộ phận cấu tạo thành (Tổ chức / Nhi đồng / Liên hợp quốc; Đại hội đồng / Liên hợp quốc). Khi viết, ta chỉ phải viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận cấu tạo đó. Tuy nhiên, các chữ về (tên thứ năm), của (tên thứ tám) tuy đứng đầu một bộ phận cấu tạo tên riêng nhưng không viết hoa vì chúng ỉà những quan hệ từ.

Xem thêm Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo sục trẻ em

Ngày 10/01 năm 2019 | Tin mới | Tag: