Chia một số thập phân cho một số thập phân – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Chia một số thập phân cho một số thập phân Chú ý: Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau: – Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. – Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên. 1. Đặt tính rồi tính: a. 19,72 :5,8; b. 8,216 : 5,2; c. 12,88 : 0,25;...

Có thể bạn quan tâm:

Chia một số thập phân cho một số thập phân

Chú ý:

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

– Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

– Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên.

1. Đặt tính rồi tính:

a. 19,72 :5,8;

b. 8,216 : 5,2;

c. 12,88 : 0,25;

d. 17,4 : 1,45.

>> Xem đáp án tại đây.

2. Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg. Hỏi 8l dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

>> Xem đáp án tại đây.

3. May mỗi bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi có 429,5m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?

>> Xem đáp án tại đây.

Xem thêm Luyện tập ( trang 72, SGK ) tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: