Câu hỏi tự luận Sinh học 12, đề 17.

Câu 1. + Lai kinh tế là gì? Lai kinh tế có gì khác so với ưu thế lai? + Tại sao trong chăn nuôi, trồng trọt người ta không dùng F1 làm giống? + Muốn duy trì biểu hiện ưu thế lai người ta sử dụng biện pháp nào? Câu 2. Dựa vào sự phát triển sinh vật qua các đại địa chất, hãy rút ra các quy luật chung về quá trình phát triển của sự sống qua các đại. Câu 3. Tại sao nói rằng: “Vượn người và...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 1.

+ Lai kinh tế là gì? Lai kinh tế có gì khác so với ưu thế lai?

+ Tại sao trong chăn nuôi, trồng trọt người ta không dùng F1 làm giống?

+ Muốn duy trì biểu hiện ưu thế lai người ta sử dụng biện pháp nào?

Câu 2. Dựa vào sự phát triển sinh vật qua các đại địa chất, hãy rút ra các quy luật chung về quá trình phát triển của sự sống qua các đại.

Câu 3. Tại sao nói rằng: “Vượn người và người tiến hóa theo hai hướng khác nhau”.

Câu 4. Một gen có khỏi lượng 45.104 đvC, có hiệu số giữa nuclêôtit loại X với một loại nuclêôtit khác chiếm 20% số nuclêôtit của gen. Cho biết dạng đột biến, số nuclêôtit mỗi loại của gen đột biến trong các trường hợp sau, biết đột biến không chạm đến quá 3 cặp nuclêôtit.

1. Sau đột biến, số liên kết hyđrô của gen tăng 1 liên kết.

2. Sau đột biến số liên kết hyđrô của gen giảm 2 liên kết.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI:

Câu 1. 1. Lai kinh tế là gì:

+ Là trường hợp lai giữa bố mẹ thuần chúng, khác nhau về kiểu gen nhằm thu được F1 biểu hiện ưu thế lai rồi dùng làm sản phẩm chứ không dùng F1 để làm giống.

+ Như vậy ưu thế lai là một khái niệm còn lai kinh tế là biện pháp để tạo ưu thế lai.

2. Trong chăn nuôi và trồng trọt người ta không dùng F2 làm giống vì từ F2 trở đi biểu hiện líu thế lai giảm dần, thay vào đó giống sẽ ngày càng bị thoái hóa, do xuất hiện các đồng hợp lặn biểu hiện tính trạng xấu.

3. Các biện pháp duy trì ưu thế lai:

+ Ở thực vật: người ta cho sinh sản dinh dưỡng như giâm, chiết, ghép, tháp.

+ Ở động vật: sử dụng phương pháp hồi giao (lai trở lại) với phương pháp này người ta sử dụng F1 lai với dạng bố mẹ ban đầu : F1 Aa X AA.

Câu 2. Dựa vào quá trình phát triển của sinh vật qua các đại, ta có thể rút ra các kết luận có tính quy luật sau đây:

1. Lịch sử phát triển của sinh vật gắn liền với lịch sử phát triển của vỏ quả đất. Sự thay đổi các điều kiện địa chất, khí hậu đã thúc đẩy sự phát triển của sinh giới.

2. Sự thay đổi điều kiện địa chất, khí hậu thường dẫn tới sự biến đổi trước hết ở thực vật và qua đó ảnh hưởng tới động vật. Sự thay đổi đó có thể ảnh hưởng đến một số loài rồi thông qua những mối quan hệ phức tạp giữa sinh vật với sinh vật trong hệ sinh thái mà ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều loài khác. Vì vậy sự phát triển cua sinh giới đã diễn ra nhanh hơn sự thay đổi chậm chạp của điều kiện khí hậu, địa chất.

3. Sinh giới đã phát triển theo hướng ngày càng đa dạng, tổ chức ngày càng cao, thích nghi ngày càng hợp lí. Càng về sau sự tiến hóa diễn ra với tốc độ càng nhanh do sinh vật đã đạt những trình độ thích nghi hoàn thiện hơn, bớt lệ thuộc vào môi trường. Đặc biệt sự chuyển biến từ đời sống dưới nước lên đời sống trên cạn đã đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình tiến hóa.

Câu 3. Vì chúng có những đặc điểm khác nhau cơ bản sau:

Ngày 22/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: