Câu 5 : Các dạng toán về hình học – Giải Toán lớp 4

Câu 5. a) Câu a đúng ( xem bài 179). b) Câu b đúng (xem bài 179). Tuy nhiên ở lớp Bôn chưa học số thập phân nên phải cho hình vuông có đường chéo là số chẩn đơn vị đo. c) Nối AC, BD chúng cắt nhau tại I. Điểm I là trung điểm của AC và BD (vì ABCD là hình thoi). Loading... Có 3 cách cắt ghép sau : − Cắt theo đường chéo AC rồi cắt theo đường IB hoặc ID Nếu cắt theo đường IB, ghép lại ta có...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 5. a) Câu a đúng ( xem bài 179).

b) Câu b đúng (xem bài 179). Tuy nhiên ở lớp Bôn chưa học số thập phân nên phải cho hình vuông có đường chéo là số chẩn đơn vị đo.

c) Nối AC, BD chúng cắt nhau tại I. Điểm I là trung điểm của AC và BD (vì ABCD là hình thoi).

Loading…

Có 3 cách cắt ghép sau :

− Cắt theo đường chéo AC rồi cắt theo đường IB hoặc ID

Nếu cắt theo đường IB, ghép lại ta có hình chữ nhật : ACBB’.

Nếu cắt theo đường ID, ghép lại ta có hình chữ nhật DD’CA.

− Cắt theo đường BD rồi cắt theo đường IA hoặc IC.

Nếu cắt theo đường IA, ghép lại ta có hình chữ nhật BAA’D.

Nếu cắt theo đường IC, ghép lại ta có hình chữ nhật CBDC

− Cắt theo cả hai đường BD và CA ta được bôn tam giác vuông có hai cạnh kề với góc vuông là 9 ô và 5 ô, ghép lại thành hai hình chữn nhật có chiều dài 9 ô, chiều rộng 5 ô.

Ghép hai hình chữ nhật đó với nhau ta được hình chữ nhật:

− Chiều rộng 9 ô, chiều dài 10 ô.

− Chiều rộng 5 ô, chiều dài 18 ô.

d) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật ghép và là :

18 x 10 : 2 = 90 (ô vuông)

Hoặc : 9 x 10 = 90 (ô vuông)

Hay: 5 x 18 = 90 (ô vuông)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: