Câu 4 : Các dạng toán về hình học – Giải Toán lớp 4

Câu 4. a) Câu a đúng vì hình ABCD có 4 cạnh bằng nhau và có 4 góc vuông. b) Câu b đúng vì hình ABCD có 4 cạnh bằng nhau lại có hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. c) Từ câu a và câu b, suy ra câu c đúng. Loading... d) Diện tích hình đã cho là : AC x BD : 2 = 8 x 8 : 2 = 32(ô vuông) Có ba cách tính sau : Cách 1 • Đã tính ở câu d. Cách 2 : Kẻ AC và BD, chúng...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 4. a) Câu a đúng vì hình ABCD có 4 cạnh bằng nhau và có 4 góc vuông.

b) Câu b đúng vì hình ABCD có 4 cạnh bằng nhau lại có hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

c) Từ câu a và câu b, suy ra câu c đúng.

Loading…

d) Diện tích hình đã cho là :

AC x BD : 2 = 8 x 8 : 2 = 32(ô vuông)

Có ba cách tính sau :

Cách 1 • Đã tính ở câu d.

Cách 2 : Kẻ AC và BD, chúng cắt nhau tại I. cắt theo đường chéo AC rồi DI ghép lại thành hình chữ nhật D’DCA có chiều dài 8 ô, chiều rộng 4 ô nên diện tích là :

8 x 4 = 32 (ô vuông)

Cách 3 : cắt theo hai đường chéo AC và BD rồi ghép thành hai hình vuông mỗi hình có cạnh là 4 ô nên diện tích hình đã cho bằng :

4 x 4 x 2 = 32 (ô vuông)

Trả lời : Câu a đúng ; Câu b đúng ;

Câu c đứng ; Câu d có 3 cách tính.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: