Câu 32 : Các dạng toán về hình học – Giải Toán lớp 4

Câu 32. Ta giả sử ao được đào vào một góc thửa đất như hình 29. Ta cắt hình 1 ghép với hình 2 thành hình chữ nhật ghép có chiều rộng bằng hiệu giữa cạnh thửa đất và cạnh ao, chiều dài hình ghép bằng tổng cạnh thửa đất với cạnh ao. Cạnh ao kém cạnh thửa đất là : Loading... 16 : 4 = 4 (m) Tổng chiều dài cạnh ao và cạnh thửa đất là : 176 : 4 = 44 (m) Cạnh ao là : ( 44 – 4) : 2...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 32. Ta giả sử ao được đào vào một góc thửa đất như hình 29. Ta cắt hình 1 ghép với hình 2 thành hình chữ nhật ghép có chiều rộng bằng hiệu giữa cạnh thửa đất và cạnh ao, chiều dài hình ghép bằng tổng cạnh thửa đất với cạnh ao.

Cạnh ao kém cạnh thửa đất là :

Loading…

16 : 4 = 4 (m)

Tổng chiều dài cạnh ao và cạnh thửa đất là :

176 : 4 = 44 (m)

Cạnh ao là :

( 44 – 4) : 2 = 20 (m)

Diện tích ao là :

20 x 20 = 400 (m2)

Đáp số: 400 m2

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: