Câu 31 : Các dạng toán về hình học – Giải Toán lớp 4

Câu 31.Cách 1 : Theo đề bài ta có hình vẽ 27. Ta chia chỗ đất lôi đi như hình 27 thì được bốn hình chữ nhật có diện tích bằng nhau vì chiều rộng của các hình đều là 2 m, chiều dài các hình đều bằng cạnh thửa đất trừ đi 2 m. Loading... Diện tích mỗi hình chữ nhật là : 64 : 4 = 16 ( m² ) Chiều dài mỗi hình chữ nhật là :64:4 = 16 (m2) 16 : 2 = 8 (m) Cạnh bể cảnh là : 8 – 2 = 6 (m) ...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 31.Cách 1 : Theo đề bài ta có hình vẽ 27.

Ta chia chỗ đất lôi đi như hình 27 thì được bốn hình chữ nhật có diện tích bằng nhau vì chiều rộng của các hình đều là 2 m, chiều dài các hình đều bằng cạnh thửa đất trừ đi 2 m.

Loading…

Diện tích mỗi hình chữ nhật là :

64 : 4 = 16 ( m² )

Chiều dài mỗi hình chữ nhật là :64:4 = 16 (m2)

16 : 2 = 8 (m)

Cạnh bể cảnh là :

8 – 2 = 6 (m)

Đáp số :6 m

Cách 2 : Giả sử ta “khiêng” bể cảnh đặt vào góc khoảng đất sao cho hai cạnh của bể cảnh trùng với hai cạnh khoảng đất như hình 28.

Ta chia chỗ đất làm lối đi như hình 28 thì được hai hình chữ nhật có chiều rộng bằng hiệu giữa cạnh khoảng đất và cạnh bể cảnh. Chiều dài hình thứ nhất bằng cạnh bể cảnh, chiều dài hình ĩhứ hai bằng cạnh thửa đất.

Nếu ta cắt rời hình thứ nhất rồi ghép lại như hình 28 thì chiều dài hình ghép bằng tổng số đo cạnh bể cảnh và cạnh khoảng đất.

Chiều rộng hình chữ nhật ghép là

2 x 2 = 4 ( m)

Chiều dài hình chữ nhật ghép là :

64 : 4 = 16 (m)

Cạnh bể cảnh là :

(16 – 4 ) : 2 = 6 (m)

Đáp số: 6 m

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: