Câu 30 : Các dạng toán về hình học – Giải Toán lớp 4

| Tin mới | Tag:

Câu 30 .Hai (miếng tôn) hình chữ nhật có kích thước gấp nhau bốn lần thì diện tích của chúng gấp nhau số lần là :

4 x 4 = 16 (lần)

Chúng lại được cắt ra từ cùng một lá tôn nên khối lượng của chúng cũng gấp nhau 16 lần.

3 kg bằng mấy lần khối lượng miếng tôn nhỏ ?

16 -1 = 15 (lần)

3 kg = 3 000 g Khối lượng miếng tôn nhỏ là :

3 000 : 15 = 200 (g)

Khối lượng miếng tôn lớn là :

3 000 + 200 = 3 200 (g)

Đáp số: 200 g và 3 200 g

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận