Câu 29 : Các dạng toán về hình học – Giải Toán lớp 4

Câu 29. Hai miếng tôn hình vuông có kích thước (số đo cạnh) gấp nhaù ba lần thì diện tích của chúng gấp nhau chín lần. ( Xem bài 201). Chúng lại được cắt ra từ cùng một lá tôn nên khối lượng của chúng cũng gấp nhau chín lần. Ta có sơ đồ : Khối lượng miếng tôn nhỏ là : 2 000 : ( 9 + 1 ) = 200 (g) Khối lượng miếng tôn lớn là : 2 000 – 200 = 1800 (g) Đáp số : 200 g và 1 800...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 29. Hai miếng tôn hình vuông có kích thước (số đo cạnh) gấp nhaù ba lần thì diện tích của chúng gấp nhau chín lần. ( Xem bài 201). Chúng lại được cắt ra từ cùng một lá tôn nên khối lượng của chúng cũng gấp nhau chín lần.

Ta có sơ đồ :

Khối lượng miếng tôn nhỏ là :

2 000 : ( 9 + 1 ) = 200 (g)

Khối lượng miếng tôn lớn là :

2 000 – 200 = 1800 (g)

Đáp số : 200 g và 1 800 g

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: