Câu 21 : Các dạng toán về hình học – Giải Toán lớp 4

| Tin mới | Tag:

Câu 21. Cạnh hình vuông bằng chu vi chia cho 4.

Mà 114 : 4 = 28 dư 2 ( không phải là số tự nhiên).

Vậy, Tuấn tính sai.

Loading…

Trả lời : Tuấn tính sai.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận