Câu 21 : Các dạng toán về hình học – Giải Toán lớp 4

Câu 21. Cạnh hình vuông bằng chu vi chia cho 4. Mà 114 : 4 = 28 dư 2 ( không phải là số tự nhiên). Vậy, Tuấn tính sai. Loading... Trả lời : Tuấn tính sai. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Câu 21. Cạnh hình vuông bằng chu vi chia cho 4.

Mà 114 : 4 = 28 dư 2 ( không phải là số tự nhiên).

Vậy, Tuấn tính sai.

Loading…

Trả lời : Tuấn tính sai.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: