Câu 19 : Các dạng toán về hình học – Giải Toán lớp 4

| Tin mới | Tag:

Câu 19. Diện tích một hình vuông bằng tích số đo của một cạnh với chính nó. Mà :

* 1 x * 1 = * 1 * 6 x * 6 = * … 6

* 2 x * 2 = * … 4 * 7 x * 7 = * …9

Loading…

* 3 x * 3 = * … 9 * 8 x * 8 = * … 4

* 4 x * 4 = *…6 * 9 x * 9 = * … 1

* 5 x * 5 = * …5 * 0 x * 0 = *… 0

Vậy Hoàng tính sai vì ở bảng trên không có tích nào có hàng đơn vị là

Trả lời : Hoàng tính sai.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận