Câu 13 : Các dạng toán về hình học – Giải Toán lớp 4

Câu 13.Cách 1 : Diện tích phần hình đậm bằng diện tích hình thoi ABCD trừ diện tích hình thoi AMCN. Diện tích hình thoi ABCD là : 8 x 20 : 2 = 80 (ô vuông) Loading... Diện tích hình thoi AMCN là : 4 x 20 : 2 = 40 (ô vuông) Diện tích phần hình đậm là : 80 – 40 = 40 (ô vuông) Diện tích phần hình đậm so với diện tích hình ABCD là : Trả lời : S “hình đậm” = SABCD . Cách 2 : Diện tích phần hình...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 13.Cách 1 : Diện tích phần hình đậm bằng diện tích hình thoi ABCD trừ diện tích hình thoi AMCN.

Diện tích hình thoi ABCD là :

8 x 20 : 2 = 80 (ô vuông)

Loading…

Diện tích hình thoi AMCN là :

4 x 20 : 2 = 40 (ô vuông)

Diện tích phần hình đậm là :

80 – 40 = 40 (ô vuông)

Diện tích phần hình đậm so với diện tích hình ABCD là :

Trả lời : S “hình đậm” = frac{1}{2} SABCD .

Cách 2 : Diện tích phần hình đậm bằng diện tích hình thoi ABCD trừ diện tích hình thoi AMCN.

Hình thoi AMCN có đường chéo lớn AC bằng đường chéo lớn hình thoi ABCD, còn đường chéo nhỏ MN bằng frac{1}{2} đường chéo nhỏ BC của hình thoi ABCD.

Vậy diện tích hình thoi AMCN bằng frac{1}{2} diện tích hình thoi ABCD. Từ đó, diện tích phần hình đậm là :

Trả lời : S “hình đậm” = frac{1}{2} SABCD.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: