Câu 12 : Các dạng toán về hình học – Giải Toán lớp 4

Câu 12. Diện tích hình con cá gồm : – Diện tích hình thoi thân cá. – Diện tích hai hình thoi đuôi cá. Loading... – Và diện tích hình thoi (cắt đôi) vây cá. Diện tích thân cá là : 8 x 20 : 2 = 80 (ô vuông) Diện tích đuôi cá là : 8 x 4 : 2 x 2 = 32 (ô vuông) Diện tích vây cá là : 8 x 4 : 2 = 12 (ô vuông) Diện tích con cá là : 80 + 32 + 12 = 124 (ô vuông) Đáp số: 124 ô vuông Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Câu 12. Diện tích hình con cá gồm :

– Diện tích hình thoi thân cá.

– Diện tích hai hình thoi đuôi cá.

Loading…

– Và diện tích hình thoi (cắt đôi) vây cá.

Diện tích thân cá là :

8 x 20 : 2 = 80 (ô vuông)

Diện tích đuôi cá là :

8 x 4 : 2 x 2 = 32 (ô vuông)

Diện tích vây cá là :

8 x 4 : 2 = 12 (ô vuông)

Diện tích con cá là :

80 + 32 + 12 = 124 (ô vuông)

Đáp số: 124 ô vuông

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: