Câu 12 : Các dạng toán về hình học – Giải Toán lớp 4

| Tin mới | Tag:

Câu 12. Diện tích hình con cá gồm :

– Diện tích hình thoi thân cá.

– Diện tích hai hình thoi đuôi cá.

Loading…

– Và diện tích hình thoi (cắt đôi) vây cá.

Diện tích thân cá là :

8 x 20 : 2 = 80 (ô vuông)

Diện tích đuôi cá là :

8 x 4 : 2 x 2 = 32 (ô vuông)

Diện tích vây cá là :

8 x 4 : 2 = 12 (ô vuông)

Diện tích con cá là :

80 + 32 + 12 = 124 (ô vuông)

Đáp số: 124 ô vuông

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận