Câu 10 : Các dạng toán về hình học – Giải Toán lớp 4

Câu 10 .Cách 1 : Diện tích phần gạch chéo bằng hiệu diện tích hai hình thoi : ABCD và MNPQ. Diện tích hình thoi ABCD là : 8 x 24 : 2 = 96 (ô vuông) Loading... Diện tích hình thoi MNPQ là : 4 x 12 : 2 = 24 (ô vuông) Diện tích phần gạch chéo là : 96 – 24 = 72 (ô vuông) Diện tích phần gạch chéo so với diện tích hình thoi ABCD là Trả lời : S gạch chéo bằng ¾ SABCD . Cách 2 : Diện tích phần gạch chéo bằng...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 10 .Cách 1 : Diện tích phần gạch chéo bằng hiệu diện tích hai hình thoi : ABCD và MNPQ.

Diện tích hình thoi ABCD là :

8 x 24 : 2 = 96 (ô vuông)

Loading…

Diện tích hình thoi MNPQ là :

4 x 12 : 2 = 24 (ô vuông)

Diện tích phần gạch chéo là :

96 – 24 = 72 (ô vuông)

Diện tích phần gạch chéo so với diện tích hình thoi ABCD là

Trả lời : S gạch chéo bằng ¾ SABCD .

Cách 2 : Diện tích phần gạch chéo bằng hiệu diện tích hai hình thoi ABCD và MNPQ.

Ta thấy đường chéo của hình thoi ABCD và MNPQ đôi một gâp nhau hai lần nên diện tích hình thoi ABCD gấp diện tích hình thoi MNPQ là : 2 x 2 = 4 (lần)

Vậy diện tích hình thoi MNPQ bằng ¼ diện tích hình thoi ABCD nên diện tích phần gạch chéo bằng ¾ diện tích hình thoi ABCD :

Trả lời: Sigạch chéo = ¾ SABCD .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: